Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest na podstawie Uchwały Rady Miasta Rzeszowa. Szczegółowych informacji dotyczących opłat za pobyt dzieci w przedszkolu udziela Pani Intendentka.

Numer konta bankowego:
Bank PKO BP 26 1020 4391 0000 6602 0187 6432

Ramowy rozkład dnia

6:30-8:00. Aktywność własna dzieci: zabawy indywidualne rozwijające zainteresowania oraz postawy twórcze dzieci, zabawy badawcze, konstrukcyjne, tematyczne, teatralne, dramowe. Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową, wzrokową i ruchową, improwizacje pantomimiczne, ruchowe, praca indywidualna, obserwacje pedagogiczne.
8:00-8:15.  Zabawy ruchowe.
8:15-8:30. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:30-9:00.  Śniadanie.
9:00-9:45. Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową w różnych sferach aktywności dziecka (rozwijanie inteligencji językowej, logiczno – matematycznej, wizualno – przestrzennej, interpersonalnej, muzycznej, ruchowej, przyrodniczej). Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, przyrodą i literaturą.
9:45-10:00. Przygotowanie do posiłku. Zabiegi higieniczne.
10:00-10:15. Drugie śniadanie.
10:15-11:15. Spacery i wycieczki, wyprawy plenerowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, zajęcia sportowe.  Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. Zabawy i gry ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w sali zajęć.
11:15-11:30. Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu.  
11:30-12:00. Obiad (I danie) – kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami, propagowanie nawyków racjonalnego i zdrowego odżywiania się.
12:00-13:45. Kształtowanie czynności samoobsługowych, zabawy relaksacyjne odpoczynek – grupa I, II.
12:00-13:45. Relaksacja, bajkoterapia, muzykoterapia, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, zabawy badawcze, wycieczki spacery, obserwacje przyrodnicze – grupa III, IV, V.
13:45-14:00. Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
14:00-14:30 Obiad – II danie. Wdrażanie do świadomego stosowania zasad higieny osobistej z przestrzeganiem zasad społecznie akceptowanych, przyzwyczajanie do kulturalnego zachowania się w czasie posiłku, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.
14:30-17:00. Kontynuacja działalności edukacyjnej. Słuchanie  bajek, zabawy i gry dydaktyczne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca z dzieckiem zdolnym, praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, korekcyjnym. Pobyt na świeżym powietrzu.

RODO

W związku z wejściem w życie nowych przepisów RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 9 w Rzeszowie.
Inspektorem ochrony danych jest:
Wioletta Rozesłaniec
tel: 17 875 43 74
email: iod1@erzeszow.pl
Więcej

Klauzula ogólna     Klauzula dla uczniów i rodziców    Klauzula informacyjna monitoring