Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

 

PROJEKT EDUKACYJNY  ” Mamo, tato, wolę wodę”

Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

W ramach programu dzieci będą brały udział w ciekawych zabawach w oparciu o eksperckie materiały edukacyjno- poznawcze.

Pragniemy wyrobić u dzieci zdrowy nawyk picia wody oraz edukować je w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska

PROJEKT EDUKACYJNY „Eko Ludek”

Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym “Eko Ludek”. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bo świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza.Poprzez udział w projekcie chcemy zwrócić uwagę na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania o środowisko w jakim żyjemy.

Cele projektu:

  • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek,
  • zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin i zwierząt,
  • przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne,
  • przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku,
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej (ład, porządek w najbliższym otoczeniu),
  • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku,
  • kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,
  • rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody.

PROJEKT EDUKACYJNY „BOHATER TYGODNIA” – GRUPA V

W roku szkolny 2021/2022 w grupie  V zostanie  wprowadzony  projekt edukacyjny „Bohater tygodnia”. Oto tekst o tym co to właściwie jest…BOHATER TYGODNIA

Cele projektu:
– zwrócenie uwagi na różnorodność grupy;
– kształtowanie postawy tolerancji;
– skupienie uwagi dziecka na pozostałych członkach grupy.
Więcej