Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZERWY WAKACYJNEJ

Zarządzenie Nr VIII/821/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2019/2020 
przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Miasto Rzeszów

wraz z załącznikiem…

praca_przedszkoli