Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Wspólne zabawy

Dzieciństwo to bardzo ważny okres rozwojowy w życiu człowieka. Niezwykle ważne znaczenie w rozwoju każdego dziecka spełnia zaś zabawa jako podstawowa forma aktywności. Zaspokaja ona różnorodne potrzeby tak ważne w procesie rozwoju.