Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

PROGRAM „MINI OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW”

    W ramach współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, w roku szkolnym 2019/2020 dzieci z grupy V wezmą udział w programie Mini Olimpiady Przedszkolaków.
To wspólna inicjatywa Fundacji Rozwoju Umiejętności Społecznych Frumis oraz studentów Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, której celem jest: poprawa ogólnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym, monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym, wizja sprawnego i zdrowego społeczeństwa w aspekcie biologicznym, motorycznym i psychospołecznym.

    Przedszkole poprzez udział w tym wydarzeniu chce promować nowe, ciekawe formy zajęć ruchowych, kształtować postawy prozdrowotne, rozwijać postawy prospołeczne (empatia, tolerancja, współdziałanie w grupie) oraz formować pozytywne i silne cechy charakteru.

   Mini Olimpiada Przedszkolaków obejmuje 30 tygodniowy program, w ramach którego dzieci będą podejmowały nowe formy aktywności fizycznej, a także zostaną poddane badaniom pod kątem postawy ciała. Zwieńczeniem całego wydarzenia będzie olimpiada przedszkoli biorących udział w projekcie.