Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

PROGRAM „KOLOROWA MATEMATYKA”

Zgodnie z założeniami Rocznego Planu Rozwoju naszego Przedszkola na rok 2020/2021, będziemy realizować program „Kolorowa matematyka”. Zakłada on realizację treści matematycznych w każdej grupie wiekowej poprzez zabawę. 

Głównym celam programu jest rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej. 

W każdym miesiącu, od miesiąca października począwszy, prowadzone będą zajęcia, wprowadzające w dane zagadnienie matematyczne.