Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

 

,,Eko ludek”

Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym “Eko Ludek”. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bo świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza.Poprzez udział w projekcie chcemy zwrócić uwagę na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania o środowisko w jakim żyjemy.

Cele projektu:

  • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek,
  • zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin i zwierząt,
  • przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne,
  • przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku,
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej (ład, porządek w najbliższym otoczeniu),
  • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku,
  • kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,
  • rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody.