Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie postaw poszanowania praw innych, radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.

W związku z tym w naszym przedszkolu odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Dzieci przyszły w tym dniu ubrane na niebiesko. We wszystkich grupach zostały przeprowadzone zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych oraz odbyły się rozmowy na temat praw dzieci.

Dzieci wiedzą już, że mają prawo do radości, uśmiechu, zabawy, spokojnej nauki i ciekawego poznawania otaczającego nas świata. 

Taki dzień jest także okazją do tego, abyśmy My dorośli nigdy o tym nie zapominali.

My jako przedszkole wierzymy, że dobrze ugruntowana wiedzą dziecka, poczucie jego własnej wartości oraz świadomość swoich praw da dzieciom dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzicem i obywatelem.