Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

KONKURS

KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Let’s sing about Fruits!

Cele konkursu:

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych dzieci
 • Poszerzanie wiedzy w zakresie zdrowego odżywiania
 • Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych
 • Prezentacja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym
 • Rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu
 • Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę̨
 • Motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-4 letnich oraz 5-6 letnich
 • Każdy uczestnik przezentuje jedną piosenkę w języku angielskim O OWOCACH
 • Dziecko może zaśpiewać z podkładem muzycznym
 • Nagranie piosenki należy wysłać na adres e-mail: mona211@vp.pl, do 15 maja 2021r.
 • Kryteria oceny: zgodność́ z tematem, interpretacja, walory muzyczne, poprawność́ językową 
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają̨ dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe
 • Telefon kontaktowy do organizatora konkursu: 500-144-418

Organizator konkursu: Ramona Kowalczyk-nauczyciel języka angielskiego

Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie,

a rodziców do pomocy w przygotowaniach 🙂

GOOD LUCK !!!