Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Kategoria: Ogłoszenia

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Drodzy Rodzice nasze przedszkole podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym bierze udział w ogólnopolskim programie 

Przedszkole Promujące Zdrowie.  

Mamy nadzieję, że wszystkie działania, jakie podejmujemy 
w celu poszerzenia edukacji zdrowotnej pozwolą nam wkrótce uzyskać

Certyfikat „Przedszkola Promującego Zdrowie” .

Program Przedszkole Promujące Zdrowie (PPZ)  ma na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do większej aktywności fizycznej oraz propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Przez cały rok szkolny będziemy podejmować szereg inicjatyw, aby uświadamiać znaczenie zdrowego stylu życia. 

Co to jest „zdrowie”?

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)

 

 OGÓLNA KONCEPCJA PROGRAMU:

  • Koncepcja programu opiera się na budowaniu związku między edukacją przedszkolną a promocją zdrowia w całym środowisku przedszkola.
  • Promocja zdrowia zgodnie z Kartą Ottawską jest  procesem umożliwiającym zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy.
  • Przedszkole promujące zdrowie to miejsce, w którym podejmowane są wspólne działania dla poprawy zdrowia i samopoczucia, wszyscy uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć oraz zachęcają innych do podobnych działań

 

Standardy przedszkola promującego zdrowie:

  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców.
  2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców.
  3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną i stwarza warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
  4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

 

Tworzenie i rozwój Przedszkola Promującego Zdrowie to proces wielu zmian dokonywanych przez członków jego społeczności. Zmiany te dotyczą jednostek oraz przedszkola, jako instytucji . Jest to proces długotrwały, gdyż efektów zmian, w tym zmian zachowań zdrowotnych ludzi, można oczekiwać po kilku latach systematycznych działań.

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

TERMINARZ KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/21 Grupa I   -  pierwszy wtorek miesiąca godzina 16.30 - 17.00 Grupa II -   pierwszy czwartek miesiąca godzina 15 - 15.30 Grupa III -  czwarty wtorek miesiąca godzina 16.30 - 17.00 Grupa IV -  drugi czwartek miesiąca godzina 16.30 - 17.00 Grupa V -  trzeci poniedziałek miesiąca godzina 16.30 - 17.00
czytaj więcej

Drodzy Rodzice nowo przyjętych „maluszków”

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych na spotkanie organizacyjne, który odbędzie się 31.08.2020r. (poniedziałek) o godzinie 14.00 w ogrodzie przedszkolnym. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki, własny długopis). Ze względu na obecnie panującą sytuację prosimy, aby na zebranie przyszedł jeden rodzic (bez dzieci). Prosimy o wypełnienie ankiety i  dokumentów :
  1. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie wizerunku czytaj więcej