Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

W Krainie witaminy C

Projekt edukacyjny „Witaminowe abecadło” – W Krainie witaminy C

Dbając o atrakcyjność oferty pedagogicznej nasze przedszkole wraz z Przedszkolem Publicznym nr 33 w Rzeszowie podjęła wspólne działanie poprzez opracowanie i wdrożenie do praktyki pedagogicznej placówki projektu edukacyjnego „ Witaminowe abecadło”. Opracowany projekt edukacyjny ma na celu : nabywanie i bogacenie wiedzy  w zakresie rozumienie znaczenia witamin dla zdrowia, kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, przekazywanie wzorów zdrowego życia, wspomaganie i współdziałanie z placówką oświatową promującą zdrowie wykorzystując nowe technologie komputerowe.

 Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Witaminek zapoznał dzieci z wartościami  i koniecznością zjadania owoców i warzyw. Poprzez różnorodne sytuacje edukacyjne i zabawy dzieci w każdej grupie poznały znaczenie witaminy C – co nam daje i gdzie się znajduje. Dzieci z grupy III połączyły się online ze swoimi koleżankami i kolegami z Przedszkola Publicznego nr 33 w Rzeszowie. Wybór zdrowych produktów w codziennej diecie zaowocować może w przyszłości zdrowymi nawykami. Przykładem i poprzez zabawę dzieci uczą się najefektywniej.